SALON

Jak obiecaliśmy, w tym poście wizki salonu. Koncepcji powstało bardzo dużo, chcieliśmy zadowolić klienta niekonwencjonalnymi rozwiązaniami, stąd podwieszana ścianka z ledami, czyste rozwiązania architektoniczne, bez zagracania różnymi obrazkami, kwiatkami, dekoracjami... Aczkolwiek, zainstalowanie takiej ścianki, dla osoby niezwiązanej z architekturą może wiązać się z wątpliwościami, czy taki pan Zenek będzie w stanie wykonać tak podniosłe, wręcz monumentalne dzieło...
Podczas wywiadu środowiskowego:) klient wydawał się szukać nowatorskich pomysłów, no cóż realizacja pokazała, że te idee mają być bardziej zachowawcze, tradycyjne... Ściankę diabli wzięli :).
O innych pomysłach na ten newralgiczny punkt mieszkania powiem później.

As promised, in this post we are presenting visualizations of living room and hall( about hall as I decide that I told not enough about the salon), we wanted to satisfy the customer with unconventional solutions, hence suspended wall of LEDs, clean architecture, without cluttering this room up different pictures, flowers, decorations ... However, the installation of the wall, for a person not related to the architecture may be associated with doubts as to whether this Zenek(name of builder) will be able to do so solemn, almost monumental work ... While interviewing the client, he seemed to look  for innovative ideas, well, implementation has shown that these ideas have to be more conservative, traditional ... Wall went to hell :).
For other ideas on this critical point I will tell later.


Od tego momentu zaczną się schody, mianowicie, klient zakupił kominek, "nowoczesny", pod kominkiem mleczne szkło (a miało nie być mlecznego szkła! tutaj ukłony należą się profesjonalnym doradcom w sklepach budowlanych), do tego kamień... spoko można do niego coś dobrać, w sumie wpisuje się w klimat retro... tyle, że klient nie lubi stylu retro... Ma być hotelowo i trochę glamour... Może ta inspiracja? 
Tak, najlepsze będzie połączenie czarnego ze złotem. Kominek trzeba usprawiedliwić tym czarnym kolorem... Do tego złota tapeta na ścianie obok i będzie całkiem nieźle. Mam nadzieję...

Our customer has purchased a fireplace,"modern", under the fireplace he put milk glass (and he wanted no milk glass! Here bows to the professional advisors in building stores), stone ... cool, you can choose something to it, fits in retro style ... but the client does not like the retro style ... It has to be a bit of glamor and hotel style and ... Maybe this inspiration?
http://bryla.gazetadom.pl/bryla/56,85301,11162977,Crystal_Splendor___aranzacja_wnetrz_w_stylu_Art_Deco,,2.html
Yes, the best is a combination of black with gold. Fireplace must be justified with black ... For this gold wallpaper on the wall next to fireplace and it will be pretty good. I hope ...
http://sklep.makstudio.pl/montacute-wallpapers/4355-montacute-plain-ncw4066-05.html

A może taka, która przypomina pazłotko? Uwaga, na zdjęciu wygląda źle! W realu bardzo fajnie. Zresztą jest tańsza.
Or maybe one that reminds gold? Please note, the picture looks bad! In the real very nicely. Besides, it is cheaper.


Kuchnia może być czarna, z lakobelu, odbijającego światło, do tego złota wyspa...(chcemy uniknąć efektu krematorium, co będzie wyzwaniem). Tafla lustra, obok kominka doda wymiarowości temu słupowi. Klient wybrał drzwi pod kolor podłogi, firmy Porta. Pod największą ścianą chcemy postawić prostą, nowoczesną komodę w kolorze podłogi, najlepiej błyszczącą. Na niej postawi się designerską lampę, a później zobaczymy...
Lampy, które widać w przedpokoju mogą być np takie jak na zdjęciach, chociaż wolelibyśmy znaleźć coś bardziej nowoczesnego.

Kitchen can be black, with glossy glass, reflective, with gold island ... (we want to avoid the effect of the crematorium, which will be a challenge). A mirror, next to the fireplace adds dimensionality to this pole. I didn't want to mention the door, but if this may change someone's life ... client chose the door in the color of the floor, Porta. At the highest wall we want to put a simple, modern dresser  in floor color, preferably shiny. On it  we will put design lamp, and then we'll see ...
Lamps, which can be seen in the hall can be, for example, such as in the photos, although we would prefer to see something more modern.
 O hallu w następnym poście, a także coś o kanapach i lampach!
The hall in the next post, as well as something about the couches and lamps!
Tags:

0 komentarze