Ferie u Zumthora

Laureat narody Pritzker'a, dla którego najważniejszy w architekturze jest kontekst miejsca, udostępnił turystom jeden ze swoich domów w Szwajcarii. Spośród trzech budynków można na razie wynająć jeden. Architekt ma w planach budowę kolejnych, tylko dla gości. 
Dom górny (Oberhus) i dom dolny (Unterhus) zbudowane są zgodnie z XVIII wieczną tradycją. Dach wykonany jest z szarego kamiennego łupka, budynek z sosny, która po jakimś czasie zacznie ciemnieć upodobniając się do sąsiadującej architektury. Dla tych którzy są zainteresowani pobytem "u Zumthora": od nowego roku dom jeszcze nie jest wynajęty:) 

Pritzker winner, for whom the most essential in architecture is context of space, released one of his homes in Switzerland for tourists. One of the three buildings is for rent. The architect has plans to build more, only for the guests.
Upper House (Oberhus) and lower house (Unterhus) are constructed according to the eighteenth century tradition. The roof is made of slate gray stone, whole building with pine trees, which after a while becomes darker conformable to the neighboring architecture. For those who are interested in being "at Zumthor": after new year, the house is not rented yet :)Tags:

0 komentarze