Górskiej chaty c.d.


Zima zobowiązuje do specyficznej tematyki bloga. Trzeba jakoś umilić sobie nieprzyjemności dnia codziennego, z którymi musimy zmagać się o tej porze roku. Pocieszeniem mogą być zdjęcia, na których możemy podpatrzeć jak innym żyje się lepiej:) Większość z nas kojarzy zimę z brudnym śniegiem, błotem, szarymi blokami, z ciemnością kiedy wraca się i idzie do pracy/szkoły. Takie zdjęcia są idealne dla wszystkich tych, co nie mają często okazji by oglądać zimę w pełnej krasie, na łonie natury lub przez okna architektury, która potęguje jej piękno. A nuż, z tego oglądania i czerpania inspiracji, w przyszłości, uda nam się stworzyć podobne miejsca, (lub do takich pojechać) w których będziemy mogli jeszcze bardziej tą srogą zimą się cieszyć!

Winter makes our blog has specyfic posts. We need to somehow while away the unpleasantness of everyday life, with which we have to contend with this time of year. Consolation can be photos where we can take a look on others better lives:) Most of us associate winter with dirty snow, mud, gray blocks of flats, and darkness when we return  from or goes to work / school. These images are perfect for all those who do not often have the opportunity to watch the winter in all its glory, in the nature or through the windows that enhances its beauty. And what if, looking and being inspired, in the future, result in creating a similar space (or drive for such) where we'll be more enjoying this harsh winter!
Na niektórych zdjęciach tej górskiej chałupy, wnętrza wydają się strasznie zagracone. Wręcz widać wszech panujący bałagan. Może wiąże się z tym zbyt duża przestrzeń, która była do zaaranżowania. Ilość różnych faktur i materiałów trochę przytłacza. Jednak ma to swój urok. Czuć, że dom jest pełen życia, jest bardzo przytulny. Na pewno można stwierdzić, że mieszkańcy mają dusze artystów. I muszą płacić krocie za ogrzanie tak dużego pomieszczenia:)

In some pictures of this mountain hut, interior seem terribly cluttered. We clearly see the prevailing mess. Perhaps this involves too much space, which was to arrange. Number of different textures and materials is a little overwhelming. However, it has its own charm. Feel that the house is full of life, it is very cozy. Certainly it can be said that the people living here are the souls of artists. And they have to pay a fortune for heating such a large space :)http://www.miss-design.com/

Tags:

1 komentarze