Designerskie sposoby na przechowywanie książek. Część 2.

W poprzednim poście zostały pokazane różne ciekawe, pomysłowe półki/regały, które zachęcają do poszukiwań lub inspirują do wymyślania własnych sposobów na przechowywanie książek. Druga część posta będzie bardziej kreatywna....

In the previous post were shown a number of interesting, creative shelves / racks that encourage to searching or inspire to come up with their own ways to store books. The second part of the post will be more creative ....

1. Moduły.
Z dostępnych w sklepach podstawowych półek, można stworzyć oryginalne, abstrakcyjne kompozycje. Nie ograniczajmy się po prostu do zawieszenia jednej lub dwóch zwykłych półek. Kupmy np. 5 o różnych długościach i powieśmy na różnych wysokościach i w różnych miejscach. Takie kompozycje świetnie zagospodarują duże puste ściany lub zastąpią niekiedy sztukę. Można też zawiesić półki na ukos.


1. Modules.
From available basic shelves in stores, you can create original, abstract compositions. Do not limit ourselves just to hang one or two regular shelves. Let's get buy eg 5 with different lengths and hang at different heights and in different places. Such compositions manage great big empty wall or sometimes replace the art. You can also hang shelves diagonally.
2. Pod schodami, pod sufitem, nad drzwiami, oknami....
Jeżeli mamy naprawdę dużo książek, możemy wykorzystać w domu miejsca niewykorzystane, takie jak puste ściany nad drzwiami lub oknami. Z oknami trzeba uważać, żeby zbytnio nie zablokować dostępu światła. Dlatego trzeba pamiętać o odpowiedniej grubości półek. Dobrym miejscem na półki są również puste wnęki. 


2. Under the stairs, the ceiling, the doors, windows ....
If we have a lot of books, you can use the unused space in your home, such as a blank wall above the door or windows. With windows you need to be careful to not block too much light. So you have to remember about the right thickness of shelves. A good place for the shelves are empty bays.3.Jadalnia.
Gdy nie mamy pomysłu na zagospodarowanie jadalni i oprócz stołu i krzeseł nic innego tam nie widzimy, świetnym rozwiązaniem będzie biblioteka wzdłuż całej ściany.

3.Dining room.
When we do not have an idea for the dining room and the table and chairs are only things we see there a great solution would be the library along the wall. 4. Recycling.
5. Kolorystycznie.
Tutaj albo trzeba mieć mnóstwo książek, dzięki którym będziemy mogli tak książki poustawiać, albo pozmieniamy/przerobimy okładki, co zajmie nam raczej bardzo dużo czasu...


5. Color.
You either have to have a lot of books, so that you will be able to set up books in this way or you change the covers, which will take you quite a lot of time ...

6. Inne metody.
6. Other methods.


Tags:

3 komentarze

  1. Tia ... a potem w antykwariatach słychać rozmowy w stylu (autentyk): poproszę metr tych zielonych...

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Hahah podobno w Nowym Jorku w antykwariatach można też kupować książki na metry - pogrupowane kolorystycznie i oprawami...

      Usuń