Sheats Goldstein Residence - John LautnerSheats Goldstein Residence (1961-1963) jest najbardziej znanym budynkiem architekta John'a Lautnera. Wpisuje się w założenia amerykańskiego modernizmu - "organic architecture", gdzie architektura miała być kontynuacją przyrody, środowiska (np. Fallingwater Residence - F.L.Wright). 

W 1972 właścicielem posiadłości został biznesmen James Goldstein, który przez następne 20 lat zlecał Lautnerowi prace poprawkowe, aż do śmierci architekta w 1994 roku. Dalszą transformacją domu zajął się Duncan Nicholson. Budynek posłużył jako scenografia do wielu filmów, np.: "Aniołki Charliego", "The Big 
Lebowski". 

Sheats Goldstein Residence (1961-1963) is the most famous building designed by American architect John Lautner. It's part of the foundation of American modernism - "organic architecture", where the architecture was to be a continuation of nature, the environment (eg Fallingwater Residence - FLWright).
In 1972, the owner of the property businessman James Goldstein, who for the next 20 years commissioned Lautner correction work until the architect's death in 1994. Jim continuous to work collaboratively with Duncan NicholsonThe building served as production designer for many films, such as "Charlie's Angels," "The Big

Lebowski ".


Celem projektu było zatarcie granic między wnętrzem a zewnętrzem. Budynek miał "wrosnąć" w naturę, stać się jej częścią. Dzięki zastosowaniu tylu przeszkleń, braku podpór w narożnikach, dom stał się ramą dla widoku roztaczającego się na Los Angeles. Niezwykłość tego miejsca jest wykorzystywana w licznych kampaniach reklamowych:

The aim of the project was to blur the boundaries between inside and outside. The building was to "grow into" the nature, to become a part of it. Thanks to many of glazing, lack of supports in the corners, the house became the frame for the view of Los Angeles. The uniqueness of this place is used in numerous  campaigns:
Architektowi udało się stworzyć obiekt ponadczasowy, kultowy, przewyższający  większość współczesnych projektów. Lautner połączył wszystko to, co w dzisiejszej architekturze jest pożądane.

Architect created a timeless, iconic object, surpassing most of the modern projects. Lautner has combined everything which is in today's architecture desirable.


photos:
image © artjocks
http://spfaust.wordpress.com

Tags:

0 komentarze