PROJEKT KUCHNI

Część 1
Dwa miesiące temu rozpoczęliśmy prace projektowe nad mieszkaniem znajomego. Z powodu "luźnej" współpracy, wizualizacje wnętrz były przygotowywane w pośpiechu. Niestety nie mamy nadzoru całodobowego nad pracami, dlatego ciężko będzie zrealizować większość naszych pomysłów. Mamy nadzieję, że mimo licznych metamorfoz, końcowy efekt będzie zadowalający.

 Part 1
Two months ago, we began designing our friends apartment. Because of the "loose" collaboration, visualizations of the interior have been prepared in a hurry. Unfortunately, we do not have-clock supervision over the work, which is why it will be hard to realize most of our ideas. We hope that despite the many metamorphoses, the end result will be satisfactory.

Mieszkanie ma 110m2, sypialnię z łazienką, biuro, salon połączony z kuchnią i hallem, łazienkę dla gości. Przy projektowaniu wcielamy się w psychologów, chcemy jak najlepiej dopasować styl projektowanej przestrzeni do klienta. Oczywiście na liście pytań jest to o ulubione kolory, zresztą i tak potem osoba, dla której projektujemy odkrywa nowe kolory, często nie zdaje sobie sprawy, że mogła je lubić. Hobby, styl życia(przypuśćmy, że wraca do domu późno, dom jest dla tej osoby miejscem wypoczynku itp, itd), ulubiony kraj, miasto, czy lubi sztukę, wspomnienia z dzieciństwa. Takie wywiady uświadamiają nam, jak osoby nieinteresujące się architekturą, designem, sztuką, zagubione są we własnych wyobrażeniach, wspomnieniach. Wtedy my musimy wkroczyć i poukładać ten chaos w spójną całość.

The apartment is 110m2, have a bedroom with en suite bathroom, office, living room with kitchen and a hall, a bathroom for guests. In the design we become like psychologists, we do our best to match the style of space to the customer. Of course, we have a list of questions about  for example favorite colors, anyway the person for who we design discovers new colors, often do not realizes that he/she may like it. Hobbies, lifestyle (suppose he/she comes home late, the house is for that person a place of rest, etc), favorite country, city, or if he likes art, what are their childhood memories. These interviews remind us how person not keen on architecture, design, art, are lost in their own imaginations, memories. Then we have to step in and sort out this chaos into a coherent whole.

A więc(tak, tak, zdań nie zaczyna się od więc) znajomy wykonuje zawód korporacyjny, w mieszkaniu przebywa głównie wieczorami, ma ok 30 lat, nie interesuje się sztuką, wyobrażenia o wnętrzach kształtował (chociaż nie miał o tym pojęcia) w klubach, restauracjach i hotelach. Jego ulubionym miastem jest Barcelona, jego hobby to motoryzacja, nie boi się czarnego, lubi kolor bordo, beże, brązy, chciałby aby jego wnętrze było luksusowe, nie przeszkadza mu połysk, odpowiada mu światło ledowe, co jest oczywiście dobrym rozwiązaniem, kiedy codziennie wraca do domu wieczorem.

So (yes, yes, sentence does not begin with so) this friend is a white-collar, mostly staying in the house at night, is about 30 years old, is not interested in art, clubs, restaurants and hotels gave him (although he did not have a clue of that) vision of interior design. His favorite city is Barcelona, ​​his hobbies include motorization, is not afraid of black, like the color burgundy, beige, brown, wants to make his interior luxurious, glossy does not bother him, he corresponds to LED light, which is obviously a good option when he comes home in the evening.

Nasze projekty musieliśmy dostosować do jasnobeżowego gresu i koniakowej podłogi, które klient wybrał przed naszą współpracą.

Our project has to be adapted to light beige floor tiles and cognac wooden floor, which friend has chosen before our cooperation.

Zacznijmy od kuchni. Powstało wiele wersji, po pierwsze ma być połysk, po drugie ledy, po trzecie wyspa kuchenna. Wpadliśmy na pomysł, a może przełamać wszechobecną czerń i zrobić ją w kolorze bordo... No tak, super! Dopasowaliśmy sufit podwieszany, który powinien być jasny, tak jak kolor ścian za kuchnią i wybraliśmy krzesła barowe. Połysk, horyzontalność, włoski design. Motoryzacja... proszę bardzo o to idealne hokery:
Let's start with the kitchen. There are many versions, the first to be glossy, second LED's, third, kitchen island. We came up with the idea, to break the ubiquitous black and do it in color burgundy ... Well, great! Matched the ceiling, which should be bright, as color of the walls behind the kitchen and picked stools. Gloss, horizontality, Italian design. Motorization ... here is a great stool :

A oto pomysły na kuchnię. 
Here are ideas for the kitchen.

Tutaj jest dobrany za ciemny kolor na ścianie obok... Trochę grobowo.
Here is chosen too dark color on the wall next to the kitchen island ... cemetery atmosphere.


W kolejnym poście wizualizacje salonu i hallu.
In the next post visuals of living room and hall.
Tags:

0 komentarze