Sypialnia


Po dłuższej przerwie w pisaniu postów o naszych projektach, wracamy z porcją wizualizacji sypialni naszego znajomego. Minęło sporo czasu odkąd je robiliśmy, w między czasie zaszło sporo zmian. Są to tylko poglądowe wizualizacje, niekoniecznie wszystko zostanie zrealizowane.

Sypialnia ma dosyć nieustawne wymiary. Jest wąska i zakończona dużym oknem. Po drugiej stronie znajdują się sporych rozmiarów, przesuwane drzwi do głównej łazienki (na wizualizacjach nie jest to pokazane, drzwi pojawiły się później). Pierwszą naszą myślą było ustawienie łóżka przodem do okna. Chcieliśmy odgrodzić je ścianką o wysokości zagłówka, na której umieszczona byłaby półprzezroczysta szyba podświetlana LEDami. Tym samym wydzielilibyśmy strefę sypialnianą od strefy przechodniej (z drzwiami i szafą). Okazało się niestety, że wymiary pomieszczenia na to nie pozwalają. Właściciel mieszkania potrzebował szerokiego łóżka, przez co z każdej strony zostałoby na przejście ok. 50 cm...

Trzeba było znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Łóżko miało stanąć zatem bokiem do okna. Jednak z obu stron straszyły gładkie, białe ściany. Nie za bardzo pozostawało miejsce dla innych mebli (w rejonie okna), dlatego wymyśliliśmy, żeby zamontować nad łóżkiem kilka białych, podświetlanych półek. Po drugiej stronie znajdzie się z pewnością duży telewizor. Nad rozwiązaniami dla tej ściany będziemy myśleć również w trakcie realizacji.

Na wizualizacjach widoczny jest również podwieszany sufit. Zaczyna się nad lustrzaną szafą i kończy równo z ramą łóżka. Postaramy się namówić właściciela do takiego rozwiązania, aczkolwiek będzie to trudne zadanie, z racji wymiarów pokoju.

Pierwsze koncepcje, z łóżkiem ustawionym przodem do okna (wersje z grafitem i brązem):
The first concepts of the bed facing the window (versions with graphite and brown):


Jeżeli wszystko pójdzie dobrze:), w kolejnych postach zobaczycie nasze pomysły na urządzenie biura, strefy telewizyjnej w salonie i obu łazienek!
If all goes well :), in subsequent posts you'll see our ideas of bureau, television zone in the living room and two bathrooms!


1. ŻYRANDOL ONSJO    2. RAMA ŁÓŻKA FOLLDAL
ENGLISH VERSION
After a long break in writing posts about our projects, we're back with a portion of our friend's bedroom visualisations. It's been a long time since we have done it, in the meantime a lot of changes happened. These are only demonstrative visualization, not necessarily all will be done .

The bedroom has a little bit incommodious size. It is narrow and completed with a large window. On the other side there are sizable, sliding doors to the main bathroom (in visualizations is not shown, the door appeared later). Our first thought was to set the bed facing the window. We wanted to fence it off by the wall with the same height as headrest, where would be placed translucent glass wall, illuminated with LEDs. Thus we could separate bedroom zone from transitive area (with door and closet). Unfortunately, it turned out that the dimensions of the room do not allow this. Our friend need a wide bed, so there is on each side of the crossing about 50 cm ...

We had to find a solution. The bed have to stand sideways to the window. However, from both sides of the room scares plain,white walls. Not really remained room for other furniture (in the area of ​​the window), so we came up with idea to fit over the bed a few white, illuminated shelves. On the other side will be certainly a big TV. On solutions for this wall we will be also thinking in progress.

In visualizations there is also suspended ceiling. It starts behind a mirrored wardrobe and ends with the bed frame. We'll try to persuade the owner to such solution, although it will be a difficult task, because of the dimensions of the room.
Tags:

0 komentarze