Hol i Gabinet


Kilka wersji projektu na hol wejściowy. Miało być reprezentacyjnie/na bogato. Klient wybrał jasny gres na podłodze, również planował położyć podświetlany LEDami kamień dekoracyjny na jednej ścianie. Po drugiej stronie będą dwie tafle lustra.

Several versions of the entrance hall project. It was to be presentable / rich. Client has chosen a bright tiles on the floor, also planned to put LEDs illuminated decorative stone on one wall. On the other side there will be two, huge mirrors.


Głównym zainteresowaniem klienta jest motoryzacja, stąd ogromna fototapeta na ścianie na przeciwko biurka, oczywiście również podświetlana:) Projektowi towarzyszył ogromny pośpiech, dlatego wizualizacje mogą nie odzwierciedlać tego co będzie w rzeczywistości. Meble wstawione są przykładowo.

The main client's interest is the automotive industry, hence the huge mural on the wall, of course, also highlighted :) Project was accompanied by a huge rush, so visualization may not reflect what will be in reality. Furniture are inserted only for visualization.

To już ostatni post z wizualizacjami mieszkania naszego znajomego. Niedługo pokażemy kolejne projekty KAZURA DESIGN, zapraszamy do odwiedzania bloga!

This is the last post with visualizations of our friend's apartment. Soon we will show KAZURA's DESIGN next projects, we invite you to visit our blog regularly!
Tags:

0 komentarze