Keep calm and love art


Sztuka nowoczesna, pop-art'owe grafiki, fotografia cieszą się coraz większym powodzeniem. Sielankowy widoczek już nie wystarcza, lubimy wieszać na ścianach rzeczy które mówią coś o nas samych, tworzą mieszkanie bardziej osobiste. W końcu, najprościej odczytać gust domowników właśnie po sztuce.

Modern art, pop-art graphics, photography are becoming more and more popular. Idyllic scenery is not enough, we like to hang things on the walls that say something about ourselves, make home more personal. 
Art is the easiest way to read a household taste.

Wnętrza bez obrazów, fotografii lub rysunków są bardzo ubogie, niewiele mówią o jego mieszkańcach. Sprawiają wrażenie pokojów hotelowych. Poza tym sztuka bardzo ociepla wnętrze, może być ciekawym uzupełnieniem całości lub główną ozdobą. Dla osób nie lubiących sztuki pozostają półki, lustra lub wzorzyste tapety.

Interiors without paintings, photos or drawings are very poor, says little about its inhabitants. Gives the impression of hotel rooms. In addition, art warm up the interior, can be an interesting complement to the whole or main decoration. For people who dislike art there are shelves, mirrors or patterned wallpapers.

Kilka inspiracji, które mogą być przydatne przy szukaniu odpowiedniego miejsca dla sztuki w mieszkaniu:
A few inspiration, which can be useful when searching for a suitable place for art in the house:

Łatwo można zauważyć, że ostatnio bardzo popularne stały się kompozycje złożone z kilku, bądź kilkunastu ramek. Czy to na całej ścianie, czy na małym fragmencie - każda ilość wygląda dobrze. Mam takie wrażenie, że nie można w tej kwestii przedobrzyć (byleby nie wszystkie ściany:))

It is easy to remark that compositions consisting of several frames became very popular recently. All over the wall or only small area - any amount is good. I have a feeling that it's very hard to overdo this matter (so long as not all the walls :))


Tags:

1 komentarze

  1. Ten obraz z nożyczkami jest ciekawy :)
    Fajne inspiracje - dzięki!

    www.WnetrzaZewnetrza.pl

    OdpowiedzUsuń