Ściany inkreatywne

Zastanawialiście się kiedyś, czy czekanie w poczekalni musi być zawsze nudne? Czy aby się nie nudzić trzeba zawsze przynieść swoją książkę albo zagadywać przypadkowe osoby, co w kulturze polskiej jest odbierane na dwa sposoby - zboczeniec albo psychol.

Chcieliśmy w szkole Marcina zrobić takie elementy, które pozwolą dzieciakom mądrze spędzić czas i zamiast zbijać szybę lub pomazać krzesło wiadomo czym i w jakie kształty, zajmą się bez reszty czymś legalnym, kreatywnym i ciekawym.

W naszą koncepcję kreatywności, inspirowania i pobudzenia wpisał się pomysł, który zrodził się podczas wzajemnie-nakręcających rozmów z inwestorem - stworzenie przestrzeni na ścianach, która nie tylko będzie służyła wyładowaniu emocji i zabiciu nudy, ale będzie też jakoś naprowadzała i wysyłała bodźce do pracy.

W ten sposób - jako połączenie interaktywności z kreatywnością narodziło się pojęcie 
ś c i a n    i n k r e a t y w n y c h. Pierwsza z nich znajdzie się - rzecz jasna - w holu...

Have you ever wondered whether to wait in the waiting room must always be boring? Do not get bored  is that you always bring your book or talk bystanders down, which in Polish culture is perceived in two ways - a pervert or psycho.
We want to do such things in Martin's school, which will allow the kids to spend time wisely, and instead of breaking glass or make some drawings on chairs, deal with something completely legal, creative and interesting.
In our concept of creativity, inspiration and stimulation an idea inscribed that came up during the talks with the investor - to create space on the walls, which will serve not only the emotional shock and kill boredom, but will also send incentives to work. In this way - as a combination of interactivity and creativity is born the concept of increative walls. The first will be of course in the lobby ...1. N a p i s z     c o    c z u j e s z !
      Write what you feel!Poznałeś nowe słowo i chcesz się nim pochwalić? A może chcesz sobie powtórzyć wszystkie angielskie przymiotniki na F? Popatrz na obrazek, znajdź odpowiednią do niego tablicę i wyraź emocje!!! Swoje lub osoby na obrazie. Poćwicz przed maturą. Wprawdzie ustną podstawową wszyscy podobno zdają, ale lepiej zadbać o to, by nie stać się legendą.
Napiszesz coś z błędem? Twój nauczyciel z czerwonym markerem będzie w pogotowiu!!!

Did you meet a new word and want to show it off? Or maybe you want to repeat all the English adjectives in F? Look at the picture, find the appropriate table to it and express emotions! Yours or person in the image. Practice before graduation. Although oral basic apparently all seem to pass, but you'd better take care not to become a legend.

Write something wrong? Your teacher with a red marker will be at the ready!


2. P e ł n e    s z a l e ń s t w o
      Full of folly
Jako dziecko miałem swoje ulubione miejsce pod parapetem, które moim zdaniem potrzebowało więcej dizajnu. Po wielu przemyśleniach i wyobrażeniach narysowałem tam traktor czerwoną kredką. Niestety nie zrobiłem wizualizacji (mając 3 lata jeszcze nie miałem komputera - gdybym dziś miał 3 lata na pewno zrobiłbym wizkę na iPadzie)  i kształt traktora uczynił tę przestrzeń ociężałą.
Dlatego właśnie w sali Nowoczesnej Szkoły pokrywamy farbą tablicową całą ścianę, gdzie - mam nadzieję - Marcin pozwoli mi narysować większy traktor. A potem to zetrze. I dzieciaki narysują tam to, co powstanie w ich głowach.
...a następnie użyją angielskich słów, by to opisać. Czyż nie jest to idylliczne miejsce?


As a child, I had my favorite place under the window sill, which in my opinion need more design. After many thoughts and ideas I drew a red tractor there. Unfortunately, I did not do the visualization (with three years I did not have a computer yet - if i have three years now I would definitely do that on the iPad) so the shape of the tractor made ​​this space sluggish.
This is why in one hall of the Modern School we are covering the entire wall with board paint, where - I hope - Martin let me draw a larger tractor. And then he will crush that. Kids will draw there anything they create in their heads.
... and then they use English words to describe it. Isn't that an idyllic place?3. Ł ą c z m y     s i ę !
      Link!
Ostatni pomysł przyszedł w bardzo banalny sposób.
Przeglądałem jasne tapety, które mógłbym zastosować w małej sali i mą uwagę przykuła taka prosta, biała tapeta w niebieskie kropki...


The last idea came in a very banal way.
I looked bright wallpaper that could be used in a small room and caught my attention so simple, white wallpaper with blue dots ...

Tapeta winylowa MARINS KROPKI, Leroy Merlin:

Aż chciałoby się wziąć czerwoną kredkę i zamiast traktora, zrobić z nich labirynt. Albo nawet traktor. Połączyć je kreatywnie. Zrobimy zatem tablicę przyklejalną suchościeralną, która pokryje całą ścianę. Namalujemy na niej kropki z pomocą szablonu - tak stworzymy przestrzeń do kreatywnego zabijania nudy, ale także do różnych zabaw i konkursów (np. wyjście z labiryntu, łączenie słów), dzięki którym cała szkoła zyska na atrakcyjności.


A może Wy macie pomysł na kolejną ścianę inkreatywną? Komentujcie nasz post!


As much as one would like to take a red crayon and instead of a tractor, make them a maze. Or even a tractor. Combine them creatively. Therefore we do dry-erase board, which will cover the entire wall. Paint dots on it with the help of a template - this will create a space for creative killing boredom, but also to the various games and competitions (for example, out of the maze, connecting words), so that the whole school will become more attractive.


Or maybe you have an idea for another increative wall? Comment our post!

3 komentarze

  1. Ściany, z którymi można coś zrobić. Tego jeszcze w tym kraju nie widziałem... Czekam na więcej nowatorskich pomysłów.

    OdpowiedzUsuń
  2. super pomysly, czekam na zdjecia z realizacji

    OdpowiedzUsuń
  3. Łączenie kropek - proste i genialne!!!!!!

    OdpowiedzUsuń