Projektujemy Szkołę językową!

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że Kazura Design zaprojektuje wnętrze szkoły językowej Blue Pencil na warszawskim Bemowie!


Nasz przyjaciel, który otworzył niedawno tę szkołę, jest osobą odważną, kompetentną i kreatywną. Pełen pasji kocha nauczanie tak, jak my projektowanie wnętrz - dlatego rozumiemy się bardzo dobrze już od samego początku współpracy.

Kryteria główne:
- niski koszt
- design, który zapada w pamięć
- duża kreatywność
Stawia to nam wysoką poprzeczkę już na samym starcie, lecz właśnie takie wyzwania lubimy.

Cała nasza "Kazurowa" trójka dobrze pamięta traumę podstawówek/gimnazjów/liceów jaką przeżyliśmy będąc w szkolnych wnętrzach, dlatego wspólnie z Marcinem chcemy stworzyć przyjemną przestrzeń dla dzieciaków, ucząc je dobrej jakości architektury i że farba olejna to nie wszystko ;)
Pierwsze rzuty mamy już zrobione, 2 sale mają już gotowe koncepcje. Będziemy regularnie wrzucać wizualizacje i postęp prac. Obiecujemy stworzyć wnętrze niezwykłe, p o b u d z a j ą c e , interaktywne i    i  n  s  p  i  r  u  j  ą  c  e. Nowoczesne i trochę domowe.

Będą też prawdziwie innowacyjne hity wnętrzarskie - ściany inkreatywne!

A może Wy chcecie wnieść swój wkład do naszego projektu? Pomysły piszcie w komentarzach!We are pleased to announce that Kazura Design will create interiors for language school "Blue Pencil" in Bemowo Warsaw!

Our friend, who has recently opened this school, is a courageous, competent and creative. He has passion for teaching as much as we have for interior design - so we understand each other very well from the very beginning of cooperation.

Main criteria:

- Low cost
- Design that is memorable
- High level of creativity
This set us high standards right from the start, but such challenges we like.

All our "Kazura" members, remember the trauma of elementary / middle schools / high schools that have experienced being in the school interiors, so together with Martin, we want to create a pleasant space for the kids, teaching them good quality architecture and that oil paint is not everything;)

The first projections we have done, 2 rooms have ready concepts. We will regularly show you visuals and progress. We promise to create a unique interior, stimulant, interactive, inspiring, modern and a little cozy like at home.

There will also be a truly innovative interior design hits - increative walls!


Or maybe you want to contribute to our project? Write ideas in the comments!

0 komentarze