Kino łóżkowe czyli...


4 YOU BY VOX 
Łóżko o wielu funkcjach.
Very functional bed.Łóżko, które stało się główną atrakcją Międzynarodowego Festiwalu Filmu i Muzyki Transatlantyk może stać w naszych domach. Najnowsza kolekcja mebli Vox poświęcona została idei funkcjonalności, łączenia pokoleń. Słynne łóżko, na którym można między innymi oglądać filmy wyświetlane na własnym projektorze, jest propozycją dla osób mających małe mieszkanie, starających się upchać wszystkie rzeczy w jednym miejscu, dla chcących mieć wszystko pod ręką.

The bed, which has become the main attraction of the International Film and Music Festival Transatlantyk may be in our homes. The latest collection of furniture Vox was devoted to the idea of ​​functionality, connecting generations. The famous bed, where you can watch movies (among other things) displayed on your own projector, is offered to persons who have a small apartment, trying to cram all the stuff in one place, for those who want to have everything at hand.

Mebel można ozdobić baldachimem, więcej powierzchni użytkowej zapewni nam dodatkowy regał i półki, które można wyposażyć w indywidualny sposób, przekształcić w miejsce o wielu funkcjach. Łóżko ma podnoszony stelaż, pod którym znajduje się duży pojemnik na pościel. Wyjątkową funkcją łóżka jest opuszczany ekran i możliwość podwieszenia projektora, dzięki czemu mebel stanie się kinem domowym. Warto dodać do ramy różne akcesoria, np. drabinki lub zasłony, które stworzą bardziej intymny nastrój. Mebel świetnie nadaje się do małych mieszkań, bo sam w sobie może stanowić naszą całą sypialnie oraz miejsce do pracy.

Furniture can be decorated by canopy, more usable space will be provided by additional shelving and racks, which can be fitted in an individual way, transformed into a place with many functions. The bed has a raised frame, under which there is a large container for bedding. A unique feature of the bed is lowered suspension and the ability to hang screen projector so that becomes a piece of home theater. There can be added various accessories to the frame, such as ladders or curtains that will create a more intimate atmosphere. This furniture is ideal for small apartments, because by itself can provide our full bedroom and a place to work.

Innym elementem kolekcji jest stół 4 You by VOX łączy nową formę z wielofunkcyjnością – integruje użytkowników i umożliwia wykonywanie różnych czynności jednocześnie. Składa się z dwóch blatów, a przestrzeń pomiędzy nimi można wypełnić szufladami. Na środku blatu znajduje się podłużny pojemnik umożliwiający hodowanie ziół, podgrzewania posiłków czy dekorowanie świecami. Pojemnik można zostawić otwarty lub zamknięty, gdy chcemy stół nakryć. 

Another element of the collection is a table 4 You by VOX which combines a new form of multi-functionality - integrates users and allows you to perform various tasks simultaneously. It consists of two tops, and the space between, which can be filled with drawers. In the middle of the oblong table top is a container that allows growing herbs, heating meals or decorating candles. The container can be left open or closed when you want to cover the table.

Meble z tej kolekcji są nie tylko użyteczne, wpisują się też w najnowsze trendy w designie. Prostota form pozwala na dowolne kształtowanie własnej przestrzeni. Nie musimy się obawiać, że ilość naszych rzeczy przytłoczy mebel, zagraci wnętrze. Łóżko jest stworzone do przechowywania, zwalnia nas od kupowania dodatkowych półek, czy komód do przechowywania pościeli. Takie łóżko jest też bardzo dobrym rozwiązaniem dla rodzin z małymi dziećmi. Można dostawić do niego kołyskę, lub jeżeli to możliwe powiesić na haku. Miejsca na wszystkie potrzebne rzeczy na pewno rodzicom i dziecku wystarczy. Dzięki temu niezwykłemu łóżku każdy może stworzyć niepowtarzalną atmosferę, w kawalerkach nawet mała powierzchnia nie wyklucza posiadania własnej strefy, miejsca tylko dla nas.

Furniture in this collection are not only useful, they also fit well with the latest trends in design. The simplicity of form allows us to shape our own space. You do not have to worry that the amount of things overwhelm our furniture or interior. The bed is designed for the storage, release us from buying more shelves or drawers for storing linens. This bed is also a very good option for families with young children. Have extra cradle, or have it hanging on a hook. Room enough for all the necessary things for parents and the child. With this stunning bed anyone can create a unique atmosphere in tiny flat even a small area does not preclude having your own zone, a place just for you.


Od 16 do 20 sierpnia, w ramach II. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmu i Muzyki Transatlantyk, działało pierwsze na świecie plenerowe kino łóżkowe. Przed budynkiem Concordia Design - centrum designu i kreatywności w Poznaniu, ustawiono pod gołym niebem łóżka Vox z wmontowanymi ekranami do oglądania filmów. Do Poznania zawitał osobliwy salon meblowy, oglądając filmy można było przetestować ten ultra ;) funkcjonalny mebel.

From 16 to 20 August, as part of II. edition of the International Film and Music Festival Transatlantyk,  the world's first open-air movie bed theater took place. In front of the  building Concordia Design - design and creativity center in Poznan, many beds of Vox were set in the open air,  fitted with screens for watching movies. To Poznan arrived quaint living room furniture, watching movies you could test this;) ultra-functional piece of furniture.

Tags:

0 komentarze