3 pomysły, 3 sale ... 3 projektantów!

 część 2
part 2

W pierwszej części opublikowaliśmy długo oczekiwane wizualizacje pierwszej sali w Blue Pencil. W drugiej zatem, jak logika nakazuje, a serce tym bardziej, dowiecie się czegoś więcej o... 2 kolejnych salach! Enjoy!

In the first part we've published the long-awaited first room visualization Blue Pencil. In the second, therefore, as logic dictates you will learn something more about .. 2 more rooms! Enjoy!


Gdy weszliśmy do drugiej sali, naszą uwagę zwróciła wnęka, głęboka na 20 cm, która naturalnie prosiła się, by ją zagospodarować. Ponieważ w projekcie stawiamy na interaktywność, wymyśliliśmy aby pomalować ją granatową farbą tablicową, aby dzieciaki mogły swobodnie po niej mazać (tam też chcę stworzyć reprodukcję własnego dzieła ściennego pt. "Traktor" ;D ) A później własne dzieło zetrzeć.

When we walked into the other room, our attention were caught by recess, 20 cm deep, which  naturally asked to be manage. In this project, we focus most on creativity, so we invented to paint it dark blue paint array that kids can easily scribble on it (I want also create my own works of wall reproduction entitled "Traktor" ;D) And then wipe their own masterpiece.

Ze względu na koszty zdecydowaliśmy się zmniejszyć powierzchnię pomalowaną granatową farbą tablicową do dykty o wymiarach ............, która zostanie przyklejona do ściany. Tło dla dykty będzie pomalowane tym możliwie zbliżonym kolorem, żeby uniknąć efektu dwóch tablic szkolnych.


For cost reasons, we decided to reduce the surface painted dark blue ink to an array of dimensions ............ cardboard, which is glued to the wall. Background for blackboard will be painted with similar color to avoid the effect of two school boards.

Sufit - oczywiście niebieski - będzie w odcieniu ton jaśniejszym niż w małej sali.

Ceiling - blue, of course - is in a shade lighter tone than in a small room.

Wymogi dotyczące organizacji szkół wybrały samoistnie miejsce dla tablicy i uzyskaliśmy niezagospodarowaną dość dużą ścianę przy oknie (Tablica mobilna będzie wyjeżdżać na ścianę z oknem). Tam zaprojektowaliśmy brandingową fototapetę z ołówkami. Jej koszt jednak byłby czterocyfrowy.

Requirements for the self-organization of schools chosen a place for the board so we've gained undeveloped space - wall next to the window (Mobile board will go on the wall with a window). There we've designed branding Murals of pencils. Its cost, however, would be a four.


Trzecia sala jest największa. Z wielką ścianą, na której żaden mebel nie stanie. Z wnęką na 30 cm, w której już farby tablicowej nie położymy. I z planami na zajęcia przygotowujące do matury (nie tylko z angielskiego), które miałyby się w niej odbywać w weekendy. Matematyka, polski, historia i takie tam.
I to nas właśnie zainspirowało. Pomysł - laboratorium. Kontrast do sali "Dom". Sterylne warunki po to, aby dobrze znajdowało się miejsca zerowe i liczyło sinusy.The third room is the largest. With great wall, where won't stand any piece of furniture. The cavity of 30 cm, where we won't put an array of paint. And there are plans to make classes to prepare for the exams (not just English), which would take place at the weekends. Mathematics, Polish, history and stuff.
And that's what inspired us. The idea - the laboratory. Contrast to the room "house". Sterile conditions in order to search well for roots and count sines.


Stąd pomysł prosty i genialny - jedenastościan. Bryła wynaleziona przez Polaka, która ma designerską formę, dobrze adaptowalną do różnych zastosowań - my postanowiliśmy ją... spłaszczyć :) i umieścić na ścianie. Ciekawym zabiegiem jest pomalowanie kawałka 2 ścian (pasek do 20cm) i sufitu kolorem niebieskim, który stanowi tło dla naszej designerskiej figury. W ten sposób potęgujemy wrażenie trójwymiarowości - bryła optycznie zdaje się wychodzić ze swojej ściany.

Therefore, a simple and brilliant idea - K-dron. A lump developed by the Pole, which is a form of design, well adaptable to a variety of applications - we decided to ... :) flatten and place it on the wall. An interesting treatment is to paint a piece of two walls (up to 20cm bar) and the ceiling with blue, which is the background for our designer figures. In this way, we reinforces the impression of three-dimensionality - optical block seems to go out of the wall.INSPIRACJA: K-Dron - jedenastościan wynaleziony przez Janusza Kapustę
A na koniec wraca nasza ściana inkreatywna - łączenie kropek :) Realizacja - płyta suchościeralna robiona w wymiarze na zamówienie, która szczelnie przykryje nudną białą ścianę. Potem z pomocą szablonu i graficiarskiego sprayu robimy kropki! Wnęka - tym razem przydadzą się półki.

Our creative wall is appearing once again - connect the dots :) Realization - dry-erase board, which will cover the tightly boring white wall. Then with the help of a template and spray we''ll paint dots! Niche - this time shelves will be useful.

Want to know more about our creative walls? Check here!

Zapraszamy za tydzień - dowiecie się co zmieniliśmy - albo inaczej - ULEPSZYLIŚMY w projekcie.

We invite you next week. You will find out what have changed or what we have improved in the project.


Tags:

0 komentarze