Witajcie w domu!

...domu dobrego designu, który niekoniecznie musi wiązać się z wysokimi kosztami. Design to bowiem myśl, koncepcja, wizja, inspiracja. Efekt pracy twórczej, podpartej widzianymi obrazami, wiedzą o architekturze, dobrą fotografią.
Dlatego mówimy stanowcze NIE wnętrzom przeniesionym żywcem z powszechnych katalogów, kopiowaniu tego co znajdujemy "u sąsiada" i malowaniu ścian na jeden wściekły, kupiony pod wpływem 5-złotowej przeceny kolor.
Jeżeli szukasz inspiracji, chcesz poznać uznanych architektów i designerów, zobaczyć co designerskiego można tanio, a co drogo kupić w sklepach, a przede wszystkim przekonać się, że niewielkim kosztem da się osiągnąć wielkie rezultaty - odwiedzaj regularnie HOUSE OF KAZURA!Welcome home!

...home of good design, which does not necessarily lead to high costs. Design is in fact the thought, idea, vision, inspiration. The effect of creative work, supported by images, knowledge of architecture, good photography.

Therefore, we say a firm NO to interiors transferred alive from general directories, copying "the neighbors" and painting the walls in one colour, bought under the influence of sales.
If you are looking for inspiration, you would like to get to know the work of good architects and designers, see what cool can be bought really cheap, and what expensive. Above all, see that low cost can achieve great results - visit regularly HOUSE OF KAZURA!
Tags:
× Next »

0 komentarze