Inspiring Interiors - MELBOURNEMelbourne

Pozostajemy w Australii. Oryginalność tego mieszkania wiąże się z tym, że jego właścicielka Lucy Fenton mieszka nad własnym sklepem z meblami Fenton & Fenton. Stąd mix osobistych rzeczy z niektórymi ze sklepu. Można powiedzieć, że apartament jest wizytówką jej firmy oraz stylu jaki chce reprezentować. Wszystkie rzeczy przywozi z licznych podróży. Wyszukuje tylko te, które mogłaby posiadać we własnym mieszkaniu. Jak sama mówi, stara się zbytnio nie przywiązywać do rzeczy, ponieważ nic nie zostałoby na sprzedaż. Jednak najlepszym rozwiązaniem, żeby mieć je cały czas na oku było zamieszkanie nad sklepem:)

Still in Australia. The originality of this apartment is connected with the fact that the owner Lucy Fenton lives above her own furniture store Fenton & Fenton. Hence, mix of her own stuff with some of the store. We can say that the apartment is a showcase of the company and style she wants to represents. All items are imported from numerous travels. Search only ones she could have in her own home. She says that she tries not to get too attached to items because if she do that then nothing would be for sale. So living above the shop is a fine line between what's her and what's for sale.

Sklep Fenton & Fenton


via: thedesignfiles.net / homelife.com.au

Tags:

0 komentarze